strona główna
unicef
erasmus
godło
Dziś mamy: poniedziałek 2019-06-17 , imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
PlanyAktualnościDokumenty szkolneProgramy i podręcznikiPomoc, psycholog, pedagogEgzaminy i sprawdzianyNagroda w konkursie teatralnym

Kadra pedagogiczna systematycznie i z entuzjazmem doskonali posiadane umiejętności oraz podnosi kwalifikacje zawodowe, promuje placówkę poprzez działania twórcze, dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców oraz zapewnia pomoc  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Oferujemy różnorodność zajęć umożliwiających dzieciom poznawanie świata przy pomocy metod aktywizujących twórcze myślenie. Zapewnia osiąganie sukcesów rozwojowych w sposób twórczy i aktywny.  Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie (podmiotowość, indywidualizacja). Preferujemy różnorodne metody i formy pracy które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Nasze działania wspieramy metodami Carla Orfa, Rudolfa Labana, Paula Dennisona, Celestyna Freineta, Weroniki Sherborne, E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i I. Majchrzak.

Nasza placówka jest bezpieczna i dobrze wyposażona. Mamy salę do zabaw ruchowych i ogródek zabaw dla dzieci na dworze. Dzieci w naszej szkole wzbogacają umiejętności i wiedzę nie tylko podczas zajęć obowiązkowych, ale także w trakcie zajęć dodatkowych.

Dzieci mogą korzystać z następujących ofert:

 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia taneczne
 • język angielski  
 • zajęcia komputerowe
 • spotkania z logopedą

Bierzemy udział w licznych imprezach na rzecz środowiska. Nasi podopieczni uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach, quizach i warsztatach. Kształtując postawy humanitarne  naszych wychowanków, co roku uczestniczymy w akcjach charytatywnych o charakterze lokalnym  i ogólnopolskim („Góra grosza”, „Rzuć groszaka dla zwierzaka”,  akcje Caritas, zbiórka makulatury, i inne). We wszystkich tych działaniach widoczna jest owocna współpraca z rodzicami.

HYMN „ZERÓWKOWICZA"

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
Ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się
Do "Zerówki" prowadzi mnie

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
śniadanie dobrze jem,
a po spacerze w sali

wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
"Zerówka" domem drugim jest.

2. Zamiast mamy, Panią tu mam,
Bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną w "Zerówce" dni.

3. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
lecz na mnie czeka auto i miś.
W co będziemy bawić się dziś?PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesna edukację dzieci  do rozpoczęcia nauki w klasie I. Tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”. Dzieci mają u nas zapewnioną opiekę, wychowanie i uczenie się  w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

W naszych oddziałach przedszkolnych  dziecko ma prawo do:

 • kochania i bycia kochanym;
 • akceptacji takim, jakim jest;
 • szacunku i poszanowania godności osobistej;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • do radości i zabawy
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych;
 • wyrażania swoich myśli, opinii i sądów;
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania;
 • nauki i regulowania własnych potrzeb;
 • zdrowego jedzenia;
 • do obrony przed krzywdą ze strony rówieśników i dorosłych;
 • do wsparcia osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których zawsze może się zwrócić.
BIPBasenGaleriaPlan lekcjiSport