strona główna
unicef
erasmus
godło
Dziś mamy: poniedziałek 2019-06-17 , imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
PlanyAktualnościDokumenty szkolneProgramy i podręcznikiPomoc, psycholog, pedagogEgzaminy i sprawdzianyNagroda w konkursie teatralnym

Wobec rodziny (opiekunów) pełnimy funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomagamy w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencjispecjalistycznej,
 • informujemy na bieżąco o postępach dziecka,
 • uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunek i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

Dbając o dobra współpracę i kontakt z rodzicami (opiekunami), stworzyliśmy plan oparty na 5 głównych zadaniach, które są realizowane przez różne formy.

     
Wiele radości i zadowolenia przynoszą naszym wychowankom formy stałe: urodzinki, imieninki, codzienne czytanie bajek, dyżury.

PLAN WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY – 0 „A”

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

 

TERMIN

 

 

ODPOWIEDZIALNY

 

Zebrania ogólne

i grupowe

 

 • Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną i oddziałową.
 • Organizacja pracy oddziału przedszkolnego.
 • Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych.
 • Wybór „Trójki Klasowej”.
 • Przedstawienie Programu pracy dydaktyczno  – wychowawczej.
 • Zapoznanie rodziców z osiągnięciami dzieci w nauce i zachowaniu.
 • Analiza pracy dydaktycznej - podsumowanie pracy dydaktycznej za I półrocze oraz realizacji rocznego programu pracy.
 • Podsumowanie pracy za I semestr roku szkolnego.
 • Zdobycie dojrzałości szkolnej.

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

X, XII, I, III, V

 

 

 

I

V

 

Anna Holc

 

 

 

 

 

 

Integracja oddziaływań pedagogicznych. Podnoszenie poziomu nauczania

 • Prowadzenie zajęć otwartych połączonych z dyskusją.
 • Indywidualne spotkania z rodzicami.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej działalności w sali.

XI

V

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

Anna Holc

 

 

Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług specjalistów szkolnych (psycholog, pedagog, logopeda).
 • Spotkania ze specjalistami szkolnymi w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.
 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych.
 • Uzyskanie informacji o upodobaniach dziecka poprzez wypełnienie „Karty informacyjnej”.
 • Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia diagnozy potrzeb i możliwości dzieci oraz diagnozie gotowości szkolnej.
 • Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci.
 • Przekazywanie rodzicom wyników diagnozy dzieci.

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

Anna Holc

 

 

Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych.

 • Zapoznanie rodziców z harmonogramem uroczystości oddziałów przedszkolnych i grupowych oraz wycieczek.
 • Pomoc w organizacji uroczystości oddziałów przedszkolnych i grupowych oraz wycieczek.
 • Angażowanie rodziców do konkursów.
 • Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach oraz zebraniach grupowych, wspólnych spotkań i zabaw okolicznościowych.
 • Czynny udział podczas wycieczek.

IX

 

 

na bieżąco

 

 

Anna Holc

 

 

Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola:

 • pomoc w naprawie sprzętu szkolnego,
 • pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości,
 • pomoc w wykonaniu strojów,
 • pomoc w organizacji uroczystości,
 • pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów, pomocy wykorzystywanych w zabawach i zajęciach (zagospodarowanie kącików zainteresowań, udostępnienie ciekawej literatury, albumów, akcesoriów sprzyjających realizacji tematów kompleksowych).

 

 

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

Anna Holc

 

 

BIPBasenGaleriaPlan lekcjiSport