strona główna
unicef
erasmus
godło
Dziś mamy: poniedziałek 2019-06-17 , imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
PlanyAktualnościDokumenty szkolneProgramy i podręcznikiPomoc, psycholog, pedagogEgzaminy i sprawdzianyNagroda w konkursie teatralnym
Jesteś w: » Biblioteka » Regulaminy

REGULAMIN  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.      Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

-          wypożyczając je do domu,

-          czytając lub przeglądając na miejscu.

3.      Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na okres dwóch tygodni.

4.      Książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

5.      Czytelnik, który zniszczył lub zgubił książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o tej samej wartości.

6.      Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

7.      W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się
z biblioteką.

8.      Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych oraz wakacji.

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej
21/2007/08 dnia 31 sierpnia 2007r.

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców
dnia 18 września 2007r.

 

REGULAMIN  CZYTELNI SZKOLNEJ

 

1.         Zbiory czytelni należące do księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, albumy itp.) oraz zbiory audiowizualne udostępniane
są tylko na miejscu.

2.         Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować.
 Zauważone uszkodzenia czytelnik zgłasza nauczycielowi biblioteki.

3.         Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom w korzystaniu ze zbiorów czytelni szkolnej.

4.         Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma, książki,
inne dokumenty oddaje się nauczycielowi biblioteki.

5.         Czytelnia spełnia funkcje pracowni multimedialnej, w której znajdują się cztery stanowiska komputerowe współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

6.         Uczniowie mogą korzystać z komputerów tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza i po zapoznaniu się z regulaminem stanowiska komputerowego.

7.         Czytelnia jest otwarta codziennie w godzinach pracy biblioteki.

 

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej
21/2007/08 dnia 31 sierpnia 2007r.

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i i Radę Rodziców
dnia 18 września 2007r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO

CENTRUM  PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

 

1. Korzystać ze sprzętu komputerowego można tylko za zgodą opiekuna pracowni.

2. Uczniowie wchodzą do klasy pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone miejsca. Wszelkie zauważone usterki zgłaszają prowadzącemu zajęcia. Uczniowie nie mają prawa przebywać w sali komputerowej bez uprawnionego nauczyciela.
3. Każdy uczeń ma ściśle określone:

a) miejsce pracy, którego nie może zmienić bez pozwolenia,

b) sprzęt, który może wykorzystywać w swoim miejscu pracy. Samowolne posługiwanie się innym sprzętem jest zabronione,

c) programy, z których może korzystać.

4. Użytkownicy mogą korzystać w pracowni z przyniesionego przez siebie sprzętu (np. płyta CD, DVD, pendrive) oraz programów tylko za pozwoleniem opiekuna pracowni.

5. Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie zmian na dyskach bez zezwolenia opiekuna pracowni poprzez usuwanie, przenoszenie, zmianę nazw plików i folderów, instalację lub usuwanie programów itp. Nie wolno bez pozwolenia nauczyciela pobierać żadnych plików z Internetu, otwierać poczty elektronicznej od nieznanych nadawców.

6. Zabronione jest otwieranie stron internetowych zawierających treści wulgarne, propagujących przemoc, rasizm, nienawiść, pornograficznych itp. Przy otwieraniu stron WWW należy stosować się do poleceń nauczyciela.

7. Każdą awarię sprzętu lub nieprawidłowe działanie programu należy zgłosić nauczycielowi.

8. Nie wolno w miejscu pracy spożywać posiłków, pić napojów, należy zachować bezwzględną czystość i porządek.

9. Posługując się sprzętem należy w szczególności:

a) nie podłączać i nie odłączać samodzielnie żadnych urządzeń do jednostki centralnej,

b) przy pracy należy mieć czyste i suche ręce.

10. Za powierzony sprzęt i programy użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową. W przypadku celowego zniszczenia pokrywa on koszty naprawy lub zakupu.

11. Nieprzestrzeganie regulaminu jest oceniane podobnie jak brak wiedzy i umiejętności.

12.  Nauczyciel ma prawo odsunąć od pracy przy komputerze ucznia, który pomimo upomnień łamie zasady regulaminu.

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej
21/2007/08 dnia 31 sierpnia 2007r.

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i i Radę Rodziców
dnia 18 września 2007r.

 

 

 

 

BIPBasenGaleriaPlan lekcjiSport