strona główna
unicef
erasmus
godło
BIP
Dziś mamy: niedziela 2024-02-25 , imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
PlanyAktualnościDokumenty szkolneProgramy i podręcznikiPsycholog, Pedagog, Pedagog SpecjalnyEgzaminy i sprawdziany
Jesteś w: » Biblioteka » Regulaminy

Regulamin biblioteki szkolnej

 

Regulamin czytelni szkolnej

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO

CENTRUM  PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

 

1. Korzystać ze sprzętu komputerowego można tylko za zgodą opiekuna pracowni.

2. Uczniowie wchodzą do klasy pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone miejsca. Wszelkie zauważone usterki zgłaszają prowadzącemu zajęcia. Uczniowie nie mają prawa przebywać w sali komputerowej bez uprawnionego nauczyciela.
3. Każdy uczeń ma ściśle określone:

a) miejsce pracy, którego nie może zmienić bez pozwolenia,

b) sprzęt, który może wykorzystywać w swoim miejscu pracy. Samowolne posługiwanie się innym sprzętem jest zabronione,

c) programy, z których może korzystać.

4. Użytkownicy mogą korzystać w pracowni z przyniesionego przez siebie sprzętu (np. płyta CD, DVD, pendrive) oraz programów tylko za pozwoleniem opiekuna pracowni.

5. Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie zmian na dyskach bez zezwolenia opiekuna pracowni poprzez usuwanie, przenoszenie, zmianę nazw plików i folderów, instalację lub usuwanie programów itp. Nie wolno bez pozwolenia nauczyciela pobierać żadnych plików z Internetu, otwierać poczty elektronicznej od nieznanych nadawców.

6. Zabronione jest otwieranie stron internetowych zawierających treści wulgarne, propagujących przemoc, rasizm, nienawiść, pornograficznych itp. Przy otwieraniu stron WWW należy stosować się do poleceń nauczyciela.

7. Każdą awarię sprzętu lub nieprawidłowe działanie programu należy zgłosić nauczycielowi.

8. Nie wolno w miejscu pracy spożywać posiłków, pić napojów, należy zachować bezwzględną czystość i porządek.

9. Posługując się sprzętem należy w szczególności:

a) nie podłączać i nie odłączać samodzielnie żadnych urządzeń do jednostki centralnej,

b) przy pracy należy mieć czyste i suche ręce.

10. Za powierzony sprzęt i programy użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową. W przypadku celowego zniszczenia pokrywa on koszty naprawy lub zakupu.

11. Nieprzestrzeganie regulaminu jest oceniane podobnie jak brak wiedzy i umiejętności.

12.  Nauczyciel ma prawo odsunąć od pracy przy komputerze ucznia, który pomimo upomnień łamie zasady regulaminu.

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej
21/2007/08 dnia 31 sierpnia 2007r.

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i i Radę Rodziców
dnia 18 września 2007r.

 

 

 

 

BIPBasenGaleriaPlan lekcjiSport